تامین انرژی با پمپ حرارتی زمین گرمایی در قم

اولین واحد صنعتی تأمین انرژی در یک ساختمان اداری با استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمایی با حضور فرجی مدیرعامل شرکت گاز استان قم و نمایندگان سایر ارگان های مرتبط آغاز به کار کرد. این طرح با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدید پذیر و با همکاری شرکت گاز استان قم به اجرا درآمد و اولین واحد تأمین انرژی در یک ساختمان اداری با متراژ 220 مترمربع است که با استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمایی تأمین انرژی میکند. اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی با هدف استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک برای توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژیهای فسیلی صورت میگیرد. این فناوری میتواند انرژی لازم برای سرمایش، گرمایش و همچنین تأمین آبگرم مصرفی را با استفاده از منابع تجدیدشونده زمین گرمایی فراهم کند. این فناوری میتواند در ساختمان های مختلف مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی استفاده شود. و امید است با توسعه کاربرد و تجاریسازی آن در سطح کشور شاهد صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت های فسیلی باشیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 207فهرست مطالب شماره 207
×