کاهش تخصیص بودجه عمرانی

براساس نماگرهای بانک مرکزی درآمدهای دولت در سه ماهه اول امسال 43.3 درصد و درآمدهای مالیاتی 38.4 درصد کاهش یافته و همین مسئله موجب کاهش 99.4 درصدی میزان تخصیص بودجه عمرانی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال، کل درآمدهای دولت در سه ماهه اول امسال 19 هزار و 280 میلیارد تومان بوده که 43.3 درصد کاهش داشته است. این کاهش درآمد در بخش مالیات 38.4- درصد و سایر درآمدها 53.7- درصد بوده است. درآمدهای نفتی دولت 10 هزار و 10 میلیارد تومان بوده و کاهش 15.5 درصدی را به ثبت رسانده است. بودجه عمرانی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 99.4 درصد کاهش یافته به طوری که در فصل بهار بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی تنها 390 میلیارد تومان بوده است. کل درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های مالی 9 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. در اجزای این پایه درآمدی، فروش اوراق مشارکت 70 میلیارد تومان، استفاده از تسهیلات خارجی صفر، واگذاری شرکت های دولتی 2 هزار و 480 میلیارد تومان، برگشتی سال های گذشته 200 میلیارد تومان و سایر 4 هزار و 340 میلیارد تومان گزارش شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 237فهرست مطالب شماره 237
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×