بودجه جداگانه برای پیگیری مجری ذی صلاح

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: مجری ذی صلاح، بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی ساختمان از مهم ترین چالش هایی است که هیئت مدیره دوره هفتم باید در صدد حل آنها باشد. مهدی روانشادنیا در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: موضوع مجری ذی صلاح برای هیئت مدیره آنقدر اهمیت دارد که در بودجه سنواتی که تصویب شد، الحاقیه ای برای پیگیری اجرایی شدن مجری ذی صلاح توسط هیئت مدیره در نظر گرفتیم. البته نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که وظایف و اختیارات مجری ذی صلاح مد نظر ما چقدر با مجری ذی صلاحی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خواهد آمد، هماهنگی دارد. وی ادامه داد: این روز ها بحث تغییر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح شده است و قطعاً این موضوع هیئت مدیره را به چالش می کشد؛ بنابراین اعتقاد دارم هیئت مدیره باید در این رابطه نظرات کارشناسی خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: موضوعاتی مانند پیش بینی کردن کارنامه عملکرد مهندسان و تشکیل بانک های اطلاعاتی و همچنین تشکیل صندوق تضمین کیفیت که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده می تواند به بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی کمک کند اما بخش هایی از آن برای مهندسان مبهم است؛ البته هنوز نسخه نهایی پیش نویس مبحث دوم نهایی نشده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وجود کارنامه کاری می تواند یک مکانیزم خوب برای تشویق و تنبیه باشد تا مهندسان را به تلاش بیشتر وا دارد و سازمان هم بر همین اساس به مهندسان کار ارجاع دهد. روانشادنیا در پایان گفت: درحال حاضر ساختار سازمان به گونه ای است که گروه های تخصصی کمتر در تصمیمات کارشناسی و درمصوبات هیئت مدیره سهم دارند و لازم است تا تدابیری برای حضور هر چه بیشتر این گروه ها اندیشیده شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 235فهرست مطالب شماره 235
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×