برخورد با لابیگری در بودجه ریزی

هزینه های اجرایی اولویت دارد اما دولت با کمبود اعتبار روبه رو است و از اعتبارات عمرانی برای جبران کسری بودجه استفاده می کند. در این شرایط شاهد هستیم برخی نمایندگان مجلس سعی می کنند بودجه های عمرانی را به نفع مناطق خودشان جذب کنند که اگر موفق نشوند، با استفاده از ابزارهایی همچون سؤال، تذکر و حتی استیضاح، تلاش می کنند. در شماره قبل پیام ساختمان با تنی چند از فعالان ساختمانی در همین ارتباط گفتگو کردیم و نظر ایشان را به چاپ رساندیم. در این رابطه در این شماره با دو تن از نمایندگان مجلس گفت وگو کرده ایم که از نظرتان می گذرد. پروژه های عمرانی را رابطه ها تعیین می کنند حسین محمدزاده عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: فرایند تصویب بودجه یک فرایند قانون مدار است هرچند ایرادهای بسیاری در روش این قانون گذاری وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه امروزه بحث هایی در اعتبارات عمرانی کشور داریم که مسئله ساز است، افزود: به عنوان مثال در حال حاضر حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ خورده داریم که به صورت نیمه تمام باقی مانده و در انتظار تأمین اعتبار است. نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از این پروژه ها اگر غربالگری شوند شاید در اولویت نباشد اما در اولویت تکمیل قرار دارند و نیازمند بودجه هستند. وی ادامه داد: در بودجه های عمرانی اگر رقمی برای کشور تعریف شده باشد باید به چند سهم اصلی تقسیم شودکه یکی زدودن غبارهای محرومیت از نقاط دورافتاده ،دومی پروژه هایی در مقیاس ملی ، مورد سوم پروژه هایی در مقیاس منطقه ای و مورد آخر پروژه های در مقیاس ناحیه ای است اما متأسفانه برای این موضوع خط کش درستی هنگام تصویب بودجه نداریم. محمدزاده با بیان اینکه متأسفانه هنگام تصویب بودجه سقف و کفی برای تخصیص اعتبار به این چهار حوزه نداریم ،گفت: در سطح جامعه این ابهام ایجاد می شود که شاید در بودجه های عمرانی لابی صورت می گیرد. عضو کمیسون عمران مجلس یادآور شد: هنگام بررسی بودجه عمرانی مواردی به تصویب می رسد که با اجرا فاصله بسیاری دارد. به عنوان مثال ماده 22 بودجه سال 93 که به ماده 180 برنامه پنجم توسعه اشاره شده بود در این قانون می گوید باید به نقاط کم توان و کمتر توسعه یافته اعتبار بدهیم اما در عمل دیدیم برای این محرومیت مقیاسی تعریف نشده بود. مثلاً حاشیه کلان شهری مانند تهران هم منطقه محروم است شهرهای مرزی هم منطقه محروم هستند. درحالی که قانون گذار قصد داشت در سطح بالاتری توازن ایجاد شود. محمدزاده با اشاره به اینکه سال گذشته بودجه عمرانی را با رقم بالایی تصویب کردند، بیان داشت: حداکثر بودجه عمرانی می تواند 24 هزار میلیارد تومان محقق بشود اما مصوب مجلس از دوبرابر این رقم هم بالاتر رفت که البته اکنون در حدود 7 هزار میلیارد تومان متوقف شده و بیشتر اختصاص نداده اند. وی همچنین در خصوص مابه التفاوت رقم مصوب بودجه با رقم تحقق یافته آن گفت: وقتی رقم مصوب بودجه از رقم تحقق یافته آن بزرگ تر باشد، حتماً مفسده ای به دنبال دارد. بدین معنا که هنگام تخصیص، مانند نظام توزیع به نسبت بودجه عمرانی را تعیین نمی کنند، بلکه پروژه های عمرانی را آقایان با توجه به رابطه ها تعیین می کنند و متأسفانه بستر برای لابی گری در بودجه ایجاد کرده ایم. نماینده مردم درگز تاکید کرد: بارها دیده ایم که یک پروژه را ملی تعریف می کنند اما در واقع این گونه نیست. هزینه مضاعف برای دستگاه های عریض و طویل سیدسعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه وبودجه در انتقاد از روند تخصیص بودجه گفت: وقتی سیستم بودجه ریزی کشور نظام خاص خودش را نداشته باشد و آمایش سرزمین را ملاک قرار ندهد و رابطه بر ضابطه حاکم باشد بودجه ها در جایی هزینه می شود که درست نیست. وی همچنین افزود: در زمان بودجه ریزی، هرکس سعی می کند بودجه را به سوی خودش بکشد درحالی که نباید نماینده منافع منطقه ای بر منافع ملی ترجیح دهد. نماینده مردم شهرکرد با تأکید بر اینکه نظام بودجه ریزی به اندازه ای ایراد دارد که بازتابی برای کشور ندارد، گفت: اگر بخواهیم بودجه را درست اجرایی کنیم باید آمایش سرزمین را بر اساس آنچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین کرده است قرار بدهیم و توزیع اعتبارات کنیم. زمانیان همچنین افزود: اگر قرار باشد دوباره امسال در بودجه ریزی لابی گری اتفاق بیفتد این معضل را به صحن علنی مجلس می کشانیم. عضو کمیسیون برنامه وبودجه با بیان اینکه قانون تعریف مناطق محروم و اولویت این مناطق را مشخص کرده، خاطرنشان کرد: ماده 10 و 12 و ماده 180 و دو درصد سهم بودجه نفت باید برای مناطق محروم باشد، اما در واقع این مسئله هرگز اتفاق نیفتاده است. اگر قرار باشد اکنون که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره احیا شده باز هم مشکل داشته باشیم، بهتر است هزینه مضاعفی برای دستگاه های عریض و طویل ندهیم. وی در پایان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مخاطب قرار داد و گفت: آقای نوبخت باید به صورت جدی در این دوره از بودجه ریزی با لابی گری ها برخورد کند و مانع تضییع منافع در مناطق کم برخوردار شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 234فهرست مطالب شماره 234
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×