بودجه توسعه زیرساخت ها کافی نیست

کد مطلب : 2166وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت نمی تواند حتی تا 10سال آینده در زمینه توسعه زیرساخت های کشور سرمایه گذاری کند، گفت: در بهترین حالت حتی اگر روزانه سه میلیون بشکه نفت بفروشیم، باز هم درآمدهای دولت برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز کافی نخواهد بود.به گزارش پیام ساختمان؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، آخوندی با تأکید بر لزوم مداومت پژوهش های مرتبط با حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، اظهار داشت: این پژوهشکده می تواند به یک مرکز دانش برای وزارتخانه تبدیل شود.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت هدفگذاری در پژوهش های مورد نظر پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، افزود: خوب است مرکز تحقیقات و پژوهشکده مالی و اقتصادی وابسته به آن، چند سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و میان مدت برای وضع سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها طراحی کند.وی اظهار داشت: آنقدر عقب ماندگی در زیرساخت های کشور داریم که با بودجه عمومی نمیتوانیم کاری از پیش ببریم، به عنوان مثال اگر بیاییم تنها قراردادهایی که دولت امضا کرده و انجام آنها را متعهد شده، بررسی کنیم، اعداد و ارقام فوق العاده بزرگی به دست می آید که در زمره بدهیهای آتی دولت شمرده میشود؛ لذا به نظر من اعداد و ارقامی که به عنوان بدهیهای دولت به پیمانکاران گفته میشود، تنها مربوط به پروژه های ملی هستند و اگر پروژه های استانی و قراردادهای آتی را هم به آنها اضافه کنیم، حجم بدهی های دولت بسیار گسترده تر از این ارقام خواهد بود. عضو کابینه دولت تدبیر و امید در خصوص آینده زیرساخت های حمل و نقل کشور تصریح کرد: باید آینده ای از زیرساخت های حمل و نقل کشور در همه زمینه های ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی طراحی و ارائه شود. با بیان آنکه در حال حاضر 60 درصد مصرف انرژی در حمل و نقل و مسکن است که بخش زیادی از آن به هدر می رود و این پژوهشکده می تواند مفهوم صرفه جویی در انرژی را بررسی و راهکار ارائه دهد، گفت: سازمان بهینه سازی مصرف انرژی را باید به وزارت راه و شهرسازی واگذار میکردند نه وزارت نفت چون مشکل هدر رفت انرژی به جای تولید هنگام مصرف آن است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 215فهرست مطالب شماره 215
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×