رکود مسکن بی تاثیر در صنعت شیشه

صنعت شیشه سازی، در ایران سابقه بسیار طولانی دارد . درحالی که اوایل انقلاب ، 70 درصد نیاز کشور به شیشه از طریق واردات این محصول تأمین میشد در شرایط کنونی کشور ایران در این صنعت حرف زیادی برای گفتن داشته و حتی حدود 40 درصد نیز صادرات دارد .رئیس اتحادیه شیشه و آینه در ارتباط با شرایط کنونی صنعت شیشه به پیام ساختمان میگوید : علیرغم شرایط رکودی که بازار مسکن تجربه کرده و تأثیری که این رکود بر سکون بازار مصالح ساختمانی داشته است اما صنعت شیشه در داخل کشور با کمترین مشکلات روبه رو بوده و بازار خود را از دست نداده است .علی قنبری، ضمن اشاره به مازاد تولید این صنعت در کشور میافزاید : کشور های عمده هدف برای صادرات محصولات شیشه کشور ، ترکیه و کشور های اروپایی هستند . اگر شرایط برای صادرات بیشتر فراهم شود ، ایران در صنعت شیشه دارای ظرفیت بالقوه جهت تولید بیشتر است . وی میافزاید : ازآنجاکه کشورمان دارای منابع طبیعی غنی است درنتیجه برای تأمین مواد اولیه تولید شیشه مانند کربنات و سنگ سیلیسی و غیره کمبود ندارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 210فهرست مطالب شماره 210
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×