دستگاه های تصفیه آب، حافظ بهداشت خانواده ها

«آب مایه حیات است» ، شاید این دقیق ترین توصیفی باشد که در مورد آب گفته شده است . به همین دلیل حفظ ، نگهداشت و تأمین آب پاک شیرین مهم ترین چالشی است که در مدیریت آب محل توجه است . اما گاه دولت ها در تأمین بهداشتی آب دچار مشکلاتی میشوند که با توجه به پیچیدگیها و وسعت این مأموریت گرچه محل اشکال و اعتراض است اما عجیب نیست . دستگاه های تصفیه آب میتوانند تا حد زیادی این نقصان را مرتفع کنند ، با توجه با استقبالی که از این دستگاه ها وجود دارد باید گفت که دستگاه های تصفیه آب امروز به یکی از ملزومات بسیاری از خانه ها بدل شده اند . با علیرضا معینی مدیرعامل شرکت هیراب سان ( نمایندگی انحصاری دستگاه های تصفیه آب آکوجوای کانادا در خاور میانه ) در مورد چیستی و بازار این دستگاه مصاحبه کوتاهی داشتیم : پیام ساختمان : چرا فکر میکنید دستگاه تصفیه آب باید در همه خانه های ایرانی استفاده شود ؟ در حقیقت نه تنها خانواده های ایرانی بلکه فکر میکنم مردم سایر کشور های جهان نیز باید آب مصرفی برای نوشیدن ، چای، قهوه ، طبخ غذا و حتی آبکشی سبزی و میوه ها را از دستگاه تصفیه آب تأمین کنند . علت ضرورت در این است که تا امروز در تمام ممالک جهان بر روی آب بهداشتی که توسط سازمان های آب تأمین و به شبکه های آبرسانی فرستاده میشود دو عمل انجام میگیرد : نخست با روش های فیزیکی تا حدودی مواد معلق در آب حذف میشود؛ دیگر اینکه با استفاده از مواد شیمیایی، عمدتا کلر و بعضی از مشتقات آن آب میکروب زدایی میشود . ولی این میزان تصفیه و میکروب زدایی برای آن قسمت از آب که صرف آشامیدن انسان میشود کافی نیست زیرا املاح و مواد مضری که در آب به صورت محلول وجود دارد با این روش از آب حذف نشده و وارد بدن انسان میشود . دستگاه های تصفیه آب با فیلتر اسمز معکوس قادر است مواد محلول در آب را حذف کند و آب خروجی از این دستگاه ها عاری از محلول های مضر است . پیام ساختمان : چرا از این فیلتر های تصفیه آب در سازمان های آب استفاده نمیشود ؟ سرمایه گذاری برای ساخت و نصب سیستم تصفیه آب و همچنین هزینه های سرویس و راهبری آن بسیار گران تمام میشود . به گونه ای که هیچ کشوری تاکنون قادر به چنین سرمایه گذاریای نیست؛ حتی ممالک بسیار ثروتمند . در ضمن نصب این سیستم در مبدأ تأمین و توزیع آب (یعنی در تصفیه خانه ها و یا تلمبه خانه های سازمان آب ) اصلا ضرورت ندارد ، زیرا هر انسان در شبانه روز متوسط 2 لیتر آب میخورد ولی بین 300 تا 800 لیتر از شبکه توزیع آب سهم دارد ، مثلا در تهران به ازای هر نفر در روز 300 لیتر آب وارد شبکه شهری میشود که این آب عاری از میکروب است و برای مصارف بهداشتی یعنی برای شستشوی البسه ، ظروف ، مصرف در حمام و سرویس های بهداشتی و… مناسب است ولی اگر کسی بخواهد برای مصرف 2 لیتر آب آشامیدنی آن را تا حد حذف مواد محلول مضر یا موادی مانند رسوبات ، زنگ و پوسیدگی لوله ها که از محل تلمبه خانه تا نقطه مصرف وارد آب میشود، تصفیه کند باید از دستگاه تصفیه آب خانگی مجهز به فیلتر RO استفاده نماید . استفاده از این سیستم در شبکه های شهری توسط سازمان های دولتی خارج از وظیفه دولت ها است و به دلیل ضرورت نداشتن هیچ کشوری این کار را نمیکند و انجام این عمل به نوعی هدر دادن ثروت ملی محسوب میشود . پیام ساختمان : آیا دستگاه های تصفیه چیزی به آب اضافه میکنند ؟ خیر ، این دستگاه ها تنها فیلتر هستند یعنی مواد معلق و گاز های محلول و موادی که در آب حل شده باشند را از آب جدا میکنند و خود شان چیزی به آب اضافه نمیکنند؛ گرچه بعضا دیده شده که از فیلتر های نامرغوب در برخی از دستگاه ها استفاده شده که این فیلتر ها به تدریج در آب حل شده و باعث آلودگی آب شده اند . لذا دقت در انتخاب فیلتر های یدکی که در زمان های تعویض از آنها استفاده میشود بسیار حائز اهمیت است . پیام ساختمان : مواد مضری که به صورت محلول در آب وجود دارد چیست و چگونه وارد آب میشوند ؟ قسمت اعظم سموم دفع آفات نباتی و کود های شیمیایی که در کشاورزی مصرف میشود در آب حل شده و وارد رودخانه ها و سد ها و چاه ها میشود . دومین عامل مواد شوینده است که توسط مردم به صورت مستمر استفاده میشود و بالغ بر میلیون ها تن است . این مواد همراه با آب وارد چاه های منازل شده و ازآنجا به سفره های آب زیرزمینی راه پیدا میکنند و به صورت محلول باقی میمانند . این مواد مطلقا نباید وارد بدن انسان شوند چراکه سبب امراض گوناگون میشوند . سومین منبع موادی است که در صنایع به صورت فاضلاب صنعتی وارد سفره های آب زیرزمینی یا رودخانه ها میشوند که بسیار خطرناک هستند . دیگر منبع آلودگی گاز های حاصل از سوخت خودرو ها و منازل هستند که عمدتا توسط باران حل شده و به زمین و سفره های زیرزمینی یا رودخانه وارد میشود و به شبکه شهری راه پیدا میکنند . خلاصه اینکه صنایع بزرگ ترین عوامل آلوده کننده آب در طبیعت به شمار می روند. آگهی شرکت در صفحه 46
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 207فهرست مطالب شماره 207
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×