دست اندازهای بودجه عمرانی94

بودجه عمرانی پیشنهاد شده، در لایحه دولت حدود 48 هزار میلیارد تومان است. مطابق آنچه در کلیات لایحه بودجه تعیین شده کمیسیون تلفیق، رقم پیش بینیشده دولت از درآمد نفتی سال آینده را کم کرده است که این اقدام به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از 71 هزار میلیارد تومان به 51 هزار میلیارد تومان و سهم نفت در بودجه از 6 .31 درصد به 24.5 درصد کاهشیافته است، این مسئله یعنی نگرانی از جبران کسری بودجه با کم کردن هزینه های عمرانی! به گزارش پیام ساختمان، دولت یازدهم تصمیم گرفت در سال 93 هیچ طرح جدیدی تعریف نکند و بودجه ناچیز عمرانی را برای پروژه های نیمه تمام در کشور توزیع کند. یعنی شرایط رویه تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی با اولویت بندی آنها و تقسیم بندی به سه گروه؛ زیر 20 درصد، بین 20 تا 80 و بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی، تنها برای طرح هایی که پیشرفتی بالای 80 درصد داشتند اعتبار دهی شد، که این عامل منجر به پیشرفت بسیار کند پروژه ها شد. به این ترتیب باید دید با این میزان اعتبار در سال آینده چند درصد از طرح ها (پروژه های جدید، پروژه های نیمه تمام) میتواند از اعتبار عمرانی به دست فعالان این حوزه به بهره برداری نهایی برسد. بودجه عمرانی پیشنهاد شده، در لایحه دولت حدود 48 هزار میلیارد تومان است. مطابق آنچه در کلیات لایحه بودجه تعیین شده کمیسیون تلفیق، رقم پیش بینیشده دولت از درآمد نفتی سال آینده را کم کرده است که این اقدام به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از 71 هزار میلیارد تومان به 51 هزار میلیارد تومان و سهم نفت در بودجه از 6 .31 درصد به 24.5 درصد کاهشیافته است، این مسئله یعنی نگرانی از جبران کسری بودجه با کم کردن هزینه های عمرانی! به گزارش پیام ساختمان، دولت یازدهم تصمیم گرفت در سال 93 هیچ طرح جدیدی تعریف نکند و بودجه ناچیز عمرانی را برای پروژه های نیمه تمام در کشور توزیع کند. یعنی شرایط رویه تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی با اولویت بندی آنها و تقسیم بندی به سه گروه؛ زیر 20 درصد، بین 20 تا 80 و بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی، تنها برای طرح هایی که پیشرفتی بالای 80 درصد داشتند اعتبار دهی شد، که این عامل منجر به پیشرفت بسیار کند پروژه ها شد. به این ترتیب باید دید با این میزان اعتبار در سال آینده چند درصد از طرح ها (پروژه های جدید، پروژه های نیمه تمام) میتواند از اعتبار عمرانی به دست فعالان این حوزه به بهره برداری نهایی برسد. خطوط جاده ایساخت یک کیلومتر آزادراه از 7 تا 50 میلیارد تومان هزینه دارد؛یعنی ساخت یک کیلومتر آزادراه در مناطق هموار اعتباری بالغ بر 7 تا 8 میلیارد تومان نیاز دارد و اگر پروژه در مسیر تپه ماهور باشد بالغ بر 12 تا 15 میلیارد تومان هزینه لازم است. ساخت آزادراه در مناطق کوهستانی حدود 30 میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد و در مسیرهای کوهستانی سخت که نیازمند تونل هم باشد این هزینه به 50 میلیارد تومان میرسد. به طورکلی شریان های اصلی کشور به 400 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد.پروژه های عمرانیاز سال 92 حدود 2406 طرح عمرانی و نیمه تمام وجود داشت که طبق برآوردها شامل خسارت تأخیر میشود، برای مثال پروژه ای که پیش بینیشده با 1000 میلیارد تومان جمع شود وقتی به تأخیر میافتد بایستی با هزینه بیشتری مثلاً 1200 میلیارد تومان انجام شود. این 200 میلیارد تومان هزینه اضافه شده خسارت تأخیر پروژه های عمرانی است. از طرفی دولت سال 92 به پیمانکاران پروژه های عمرانی کشور وعده داد تا پایان سال 93 نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد که تاکنون نسبت به پرداخت 4810 میلیارد تومان از آن اقدام کرده و 20 تا 25 درصد پروژه ها فعال شد. گفته می شود در حال حاضر 3 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این پروژه ها 500 هزار میلیارد اعتبار لازم است. اگر در خوشبینانه ترین حالت سالانه 20 هزار میلیارد تومان به پروژه ها تزریق کنیم و در صورتی که برآورد ریالی پروژه ها عوض نشود، حدود 20 سال زمان لازم است تا این پروژه ها تکمیل شوند.پروژه های راه سازیبرای ساخت هر کیلومتر راه اصلی، نزدیک به 150 تن قیر و هر کیلومتر بزرگراه 300 تن و هر کیلومتر آزادراه 400 تن قیر لازم است. به این ترتیب حجم پروژه های راه سازی در سال 93 با احتساب قیمت قیر، 30 درصد از تخصیص های شرکت ساخت و توسعه فقط برای خرید قیر هزینه شد. یعنی تا 40 درصد از اعتبارات تخصیصی وزارت راه و شهرسازی در احداث جاده های جدید یا بهسازی جاده های موجود، صرف قیمت قیر شده است.حمل ونقل ریلی شهریبرای احداث هر کیلومتر از خط قطار شهری بیش از 140 میلیارد تومان هزینه میشود. بااین حال تصویب اختصاص سالانه یک میلیارد دلار اعتبار برای توسعه شبکه ریلی کشور در بحث مترو از مهم ترین مسائل حمل ونقل شهری است. عددی حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمل ونقل ریلی شهری در لایحه بودجه سال 94 پیش بینیشده است.مسکنبرخی از سازندگان هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور را 700 هزار تا یک میلیون تومان اعـلام می کنند. در سال 1405 تعداد خانوار ایران با 40 درصـد افزایش از 21 میلیون به 28 میلیون خانوار خواهد رسید. از طرفی بیش از دو میلیون واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که تا به امروز یک میلیون و 400 هزار واحد به بهره برداری رسیده است.نکته پایانی به این ترتیب، از آنجایی که بناست سقف تخصیص اعتبار عمرانی کمتر از 30 هزار میلیارد تومان نشود، سؤال اینجاست که آیا حداقل این رقم برای هزینه های عمرانی، تحقق خواهد یافت؟ مشکل کمبود بودجه و تعدد بالای پروژه های نیمه تمام و هزینه های استهلاک آنان مهم ترین دغدغه های پیش روی مسئولان و مجریان حوزه عمرانی کشور است. چراکه با متوقف شدن فعالیت های عمرانی،حضور سرمایه گذاران در این صنعت هم کمرنگ تر خواهد شد. اگرچه نگاه دولت در بودجه سال 94 به پروژه های عمرانی بسیار بهتر از سال گذشته بوده و تصمیم بر آن است تا 80 درصد پول نفت در امور عمرانی صرف شود، اما اگر حضور بخش خصوصی به واسطه کسری بودجه، در این حوزه مطلوب نباشد، قطعاً در پیشرفت طرح های عمرانی کشور کاری از پیش نخواهد رفت.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 205فهرست مطالب شماره 205
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×