تهویه در استخرهای سرپوشیده

داوود ایلخانی در استخرهای سرپوشیده مقدار قابل توجهی انرژی به صورت گرمای نهان با بخارآب وارد هوای استخرشده و سپس در سیستم تهویه به خارج، تلف میشود. بخارآب برپاشده افزون بر اتلاف انرژی، به ساختمان نیز آسیب میرساند. برای ایجاد شرایط مناسب افراد مستقر در محوطه استخر و زدودن بو و هوای نامطلوب در محوطه استخر، وجود یک سیستم تهویه دائمی نیاز است. تهویه و گرمایش هوای استخر دو مقوله ای هستند که باید به طور همزمان موردبررسی قرار گیرند. در یک استخر شنا گرمایش هوای تازه حدود 60درصد هزینه پرداختی انرژی را در بردارد. در استخرهای سرپوشیده دمای آب استخر 27 و دمای هوای بالای آب استخر دو درجه بالاتر است، در این وضعیت رطوبت نسبی 70درصد میشود.کاهش دمای هوای خارج موجب چگالش رطوبت روی سطوح سرد و ایجاد خسارت به ساختمان و تجهیزات موجود در محوطه استخر میشود. برای داشتن شرایط مطلوب در داخل استخر سرپوشیده، باید تعویض هوا صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است تا عملکرد دو سیستم تهویه با یونیت کندانس و تهویه با هوای برگشتی و یونیت بازیافت انرژی به اختصار توضیح داده شود. روش تهویه با یونیت کندانس: این سیستم شامل اگزوز فن، هواساز، یونیت کندانس، دمپر اگزاست،دمپرهوای تازه و دمپر میانی (بای پس) می باشد. عملکرد این سیستم برای فصل های تابستان و زمستان قابل تنظیم است. در تابستان(فصول گرم) هوای مرطوب استخر توسط اگزوز فن تخلیه و از طریق دمپر اگزاست به خارج هدایت میشود. هوای تازه نیز توسط هواساز به داخل استخر دمیده میشود. زمستان با توجه به برودت هوا تخلیه کامل هوا باعث تحمیل بار زیادی بر دستگاه های گرمایشی استخر و اتلاف بسیار زیاد انرژی میشود. ازاین رو در زمستان دمپر اگزاست و دمپر بسته و دمپر میانی(بای پس) باز میشود. در این حالت10درصد از هوای تخلیه شده توسط اگزاست فن از طریق دمپر اگزاست به خارج هدایت شده و الباقی وارد یونیت کندانس میشود. یونیت کندانس شامل چهار بخش کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و او اپراتور هست. هوای مرطوب داخل ساختمان با عبور از میان او اپراتور سرد و بخارآب کندانس میشود. هوای رطوبت گیری شده قبل از ورود به کندانسور با مقدار کمی از هوای بیرون ترکیب میشود. در کویل پیش گرم کن به هوا حرارت داده میشود تا به دمای اولیه بازگردد. و در نهایت هوای گرم و رطوبت گیری شده وارد هواساز شده و به محیط استخر دمیده میشود. این سیستم دارای راندمان بسیار بالایی بوده و کنترل میزان رطوبت و دما و همچنین امکان تصفیه هوای ورودی از مزایای آن به شمار میرود. روش تهویه با یونیت بازیافت انرژی: هواساز، یونیت بازیافت انرژی (heat recovery) است. در این سیستم هوای مرطوب توسط اگزوزفن تخلیه شده و وارد مبدل صفحه ای میشود، در مبدل صفحه ای هوای گرم در حال تخلیه با هوای تازه تبادل انرژی انجام داده و آن را گرم میکند و نهایتاً به خارج هدایت میشود. هوای تازه نیز پس از عبور از مبدل صفحه ای و دریافت انرژی گرمایی وارد هواساز شده و به فضای استخر دمیده میشود. در این سیستم به علت پایین بودن نرخ تعویض هوا(Air Change) همواره نیاز به یک واحد رطوبت گیر مستقل که تنها هوا را سیر کوله مینماید وجود دارد. ارائه دهنده مقاله: گروه مهندسی کارنو آگهی در صفحه 64
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 190فهرست مطالب شماره 190
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×