در و پنجره

قیمت در و پنجره نیز از ابتدای سال جاری به علت افزایش قیمت پروفیل ها روند صعودی داشته است اما علیرغم این افزایش قیمت به نظر میرسد تولیدکنندگان و مونتاژ کنندگان توانسته اند رابطه متعادلی بین قیمت ها و تقاضا ایجاد کنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 189فهرست مطالب شماره 189
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×