مصالح پایه

مصالح پایه چیست؟

مصالح پایه ساختمانی،به موادومصالحی گفته می شود که برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.بسیاری از مواد، مواد طبیعی هستندمانند رس، ماسه، چوب،سنگ،گچ،آجر،سفال.به غیر از مواد و مصالح پایه طبیعی،برخی از مواد بصورت ترکیبی توسط انسان در ساخت وساز استفاده می شوند.تولید و استفاده از مصالح ساختمانی پایه، پیشه ها و مشاغل زیادی مانندلوله کشی ،نجاری و ... ایجاد کرده است.

کالاهای مصالح پایه

. . . . 1 2 3 4 . . . .

دانستنی های مصالح پایه

مصالح پایه
ثبت آگهی رایگان
×