menu

ثبت آگهی رایگان

مصالح پایه

لیست قیمت مصالح پایه

دانستنی های مصالح پایه

مصالح پایه چیست؟

مصالح پایه ساختمانی،به موادومصالحی گفته می شود که برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.بسیاری از مواد، مواد طبیعی هستندمانند رس، ماسه، چوب،سنگ،گچ،آجر،سفال.به غیر از مواد و مصالح پایه طبیعی،برخی از مواد بصورت ترکیبی توسط انسان در ساخت وساز استفاده می شوند.تولید و استفاده از مصالح ساختمانی پایه، پیشه ها و مشاغل زیادی مانندلوله کشی ،نجاری و ... ایجاد کرده است.

مصالح پایه
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×