تهاتر واحد

شهر : تهران

قیمت : 1,111 ريال

شرکت ثمین سازه آماده تهاتر واحدبا مصالح ساختمانی میباشد.
تیرچه استاندارد بلوک فوم کند سوز .سنگ .کاشی سرامیک

#مصالح_پایه

×