لیست قیمت ناودان و کانال پیش ساخته

دانستنی های ناودان و کانال پیش ساخته

ناودان و کانال پيش ساخته

ناودان پیش ساخته از اجزای سیستم تخلیه آب ساختمان بصورت کانال جهت جمع آوری آب باران یا آب های سطحی است.ناودان پیش ساخته معمولا از جنس UPVC ساخته می شوند و در اشکال و ابعاد مختلف ساخته می شود.کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهای مختلف مانند استخر پارکینگ ،سوله و ... مورد استفاده قرار میگیرد .

ناودان و کانال پيش ساخته
×