کانال پیش ساخته هدایت آب

شهر : تهران

چاپ در شماره 294 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/07

کانال کم عمق مناسب برای کلیه فضاهای دارای مدودیت ارتفاع

محصولات و خدمات :
  • کانالهای پیش ساخته هدایت آب های سطحی مخصوص بام و تراس

#ناودان_و_کانال_پیش_ساخته

×