دانستنی های آب بندی بتن

آب بندی بتن چیست؟

آب بندی بتن برای محافظت بتن از آسیب های سطح می باشد. با مسدودکردن منافذبتن، جذب آب و نمک کاهش یافته و یا یک لایه غیر قابل نفوذ ایجاد می شود.آب بندی بتن تاثیر انکار ناپذیری در کارایی، شکل ظاهری و پایداری سازه بتنی خواهد داشت.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.از مهم ترین روش های آب بندی به آب بندی با استفاده از پوشش های نفوذگر، با استفاده از تزریق و آب بندی در زمان ساخت پروژه می توان اشاره کرد.

آب بندی بتن
×