واتراستاپ بنتونیتی در مشهد

شهر : مشهد

کاربرد واتراستاپ بنتونیتی
آب بندی درزهای سرد برای محافظت آرماتورها ،پر نمودن درزها و حفره های بتن اجرا در مقاطع پر آرماتور ، اجرا بر روی سطوح بتنی ناصاف
آب بندی :
درزهای اجرایی سطوح افقی و عمودی
سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی
دور لوله ها و جایگزین نمودن فلنچ های آب بند
انواع درزهای اجرایی و مقطع بتن ریزی
سدها ، تونل ها ، استخرها و کانالهای آب
تصفیه خانه های آب و فاضلاب
فونداسیون ها و سازه های مدفون و نیمه مدفون و آب بندی مقاطع بتنی برشی و دیوارهای باربر می توان استفاده نمود

#آب_بندی_بتن

×