فهرست مطالب نشریه شماره 374 هفته نامه پیام ساختمان

زمین-رایگان-برای-ساخت-4-میلیون-مسکن

زمین رایگان برای ساخت 4 میلیون مسکن

شماره : 374ماهنامهساخت و سازتاریخ انتشار : 1400/06/23مشاهده نسخه الکترونیکی 374
بحث-تعارض-منافع-وزیر-قبلی-جنجال-برانگیز-شدبحث تعارض منافع وزیر قبلی جنجال برانگیز شد

در قسمت اول مصاحبه با مهندس عباس ذاکری در رابطه با تعارض منافع ابلاغیه های دو وزیر پیشین وزارت راه و شهرسازی)دکتر آخوندی و مهندس اسامی( و به نتیجه نرسیدن آن گفت و گو کرده بودیم. قسمت دوم مصاحبه را به صورت مشروح تر در ذیل مطالعه فرمایید.

ادامه مطلب
زمین-رایگان-برای-ساخت-4-میلیون-مسکنزمین رایگان برای ساخت 4 میلیون مسکن

خبر خوب وزیر راه وشهرسازی برای مسکن

ادامه مطلب
×