پارکت پارفیکا

پارفیکا , نخستین برند تولید پارکت چوبی در ایران
پارفیکا , پارکت طبیعت خالص از چوب بلوط , گردو , راش
شرکت فرآوری چوب و پارکت پارفیکا , با تجربه 26 سال تولید و نصب , تاسیس 1371 با پروانه اداره صنایع استان تهران

کاتالوگ
پارکت بلوط
پارکت-بلوط
×