پارکت بلوط (استریپ و الواری)

شهر : تهران

پارکت بلوط تمام چوب سالید با فاق و زبانه
سایز:
1- ضخامت 15mm برای طولهای متوسط از 30 تا 65 و عرض های 6،7،8 سانت
2- ضخامت 18mm و 20mm برای طولهای 60 تا 160 و عرض های 10،12،14 سانت

#کفپوش_پارکت_لمینت

×