کابلور

«کف کاذب کابلور» بعنوان اولین تولیدکننده کف کاذب کم ارتفاع و دارای کانال های مخصوص عبور کابل، با توجه به دسترسی آسان، افزایش ایمنی و مرتب سازی، در مکان هایی که سیم شبکه، کابل و تجهیزات الکترونیکی و IT استفاده شده است، کاربردی می باشد. این مکان ها شامل فضاهای اداری، اتاق های برق،سرور و شبکه، غرفه های نمایشگاهی و مانند آن می باشند.

کاتالوگ
کف کاذب کابلور
کف-کاذب-کابلور
کف کاذب کابلور
کف-کاذب-کابلور
کفپوش اداری کاذب کابلور
کفپوش-اداری-کاذب-کابلور
دسترسی تجهیزات برقی
دسترسی-تجهیزات-برقی
کانال های مخصوص عبور کابل
کانال-های-مخصوص-عبور-کابل
×