کابلور کف کاذب اداری

شهر : تهران

کف کاذب پلی پروپیلن - ارتفاع 6 سانتی متر - مدیریت کابل ها در فضای اداری زیر کفپوش
«کف کاذب کابلور» بعنوان اولین تولیدکننده کف کاذب کم ارتفاع و دارای کانال های مخصوص عبور کابل، با توجه به دسترسی آسان، افزایش ایمنی و مرتب سازی، در مکان هایی که سیم شبکه، کابل و تجهیزات الکترونیکی و IT استفاده شده است، کاربردی می باشد. این مکان ها شامل فضاهای اداری، اتاق های برق،سرور و شبکه، غرفه های نمایشگاهی و مانند آن می باشند.

#سایر_موارد_مربوط_به_پوشش_های_نما_سقف_دیوار_و_کف

×