شرکت مجریان سازه

مرکز ارائه کلیه خدمات نظام مهندسی ساختمان و مجری و کمک مجری ، ترسیم و تایید نقشه ها در شهرداری و نظام مهندسی تبریز
با مدیریت: مهندس علیپور (پایه 1سازه واستاد کاهش میلگرد و هزینه ساخت)

اماده همکاری با مهندس عمران ، معمار ، برق و مکانیک جهت امضای نظارت ، طراحی و کمکمجری شدن

×