انواع عایق های حرارتی نانویی

شهر : کرج


عایق های حرارتی هم مثل عایق های رطوبتی در صورتی قابل تایید هستند که در آنها درز و ترک وجود نداشته باشد و بعد از اجرا هم درز و ترک ایجاد نشود . اگر درز و ترک ایجاد گردید قابل ترمیم باشد .
عایق های حرارتی موجود مثل پشم سنگ و پشم شیشه و دیگر عایق های پنلی مثل فوم ها بطور کلی امکان اینکه درز نداشته باشد وجود ندارد و اگر هم در ابتدا درز و ترک نداشته باشد قطعاً در اثر گذشت زمان افت کرده و درز ایجاد خواهد شد که درز ایجاد شده باعث انتقال حرارت خواهد شد .
بنابر این تنها عایق حرارتی بدون درز از ابتدا که بعد از آن هم درز نخواهد داشت و اتلاف انرژی وجود ندارد عایق حرارتی بصورت ملات است که با نام تجاری ترموپودر پادنار تقدیم می گردد و از نظر هزینه از دیگر عایق ها اقتصادی تر می باشد .

#عایق_حرارتی

×