بهترین و برترین عایق های رطوبتی دبکوپاک

شهر : شیراز


عایق های سنتی در ساختمان که شامل عایق های رطوبتی سنتی بنام ایزوگام و قیرگونی است و همچنین عایق های حرارتی سنتی بنام های پشم شیشه ، پشم سنگ ، فوم ها و یونولیت ها هستند همه این موارد بنام عایق های سنتی منصوب می گردند که تکنولوژی های جدید بهترین جایگزین این عایق های سنتی را اعم از عایق های رطوبتی ، حرارتی و صوتی ارائه می نماید .
نکته قابل توجه این است که جایگزین عایق های سنتی قیمت های مناسب و دوام بسیار بیشتری نسبت به عایق های سنتی دارند .
اجرای آنها نیز از عایق های سنتی آسان تر و مزیت عایق های جایگزین سنتی این است که دوام بسیار بیشتر و بالاتری دارد .
بعنوان مثال در مورد عایق های سنتی حرارتی مثل پشم شیشه و پشم سنگ و فوم ها خصوصیت اضافه تری بنام ضد حریق بودن و حفاظت ساختمان در برابر آتش را دارند .
در مورد عایق های رطوبتی سنتی که ایزوگام و قیرگونی می باشد عایق های جدید علاوه بر خاصیت عایق رطوبتی خاصیت عایق حرارتی نیز دارند .
عایق های رطوبتی جدید که جایگزین عایق سنتی هستند اجرای آسان تر ، هزینه های بسیار کمتر و نداشتن خطرات زیست محیطی و جانبی نیز از جمله این مزایا است .
بعنوان مثال برای نصب ایزوگام یا قیرگونی نیاز به آتش است که وجود آتش علاوه بر خطر برای مجری خطر آلودگی زیست محیطی را دارد ولی در عایق های رطوبتی جایگزین ایزوگام و قیرگونی مطلقاً از آتش و خطرات آن خبری نیست چون مانند رنگ اعمال می شود و فاقد بوهای آزار دهنده است .

#عایق_رطوبتی

×