پیگمنت یا رنگدانه ایرانی و خارجی

شهر : شیراز

مواد رنگی به طور کلی به دو گروه رنگ ها و پیگمنت ها ( رنگدانه ها)
مواد رنگی به طور کلی به دو گروه رنگ ها و پیگمنت ها ( رنگدانه ها) طبقه بندی می شوند . همانطور که می دانید پیگمنت ها با رنگها متفاوت هستند رنگها فقط سطوح را رنگی می کنند ولی پیگمنت ( رنگدانه ها ) با آن ماده (معدنی یا شیمیایی ) کاملاً ترکیب شده و ساختار ماده را رنگی میکند .
پیگمنت ها بصورت جامد هستند و اشکال و اندازه های گوناگونی دارند .

رنگهای مختلف آنها شامل رنگ های سیاه ، سفید و قهوه ای ، قرمز ، زرد ،گلماشی ،سبز ، آبی ، نارنجی و ... هستند .
بیشترین کاربرد پیگمنت ها جهت رنگی کردن سیمان ، گچ و رزین ها و دیگر مواد معدنی و شیمیایی است .

#رنگ_و_رزین

×