افلاک الکتریک خراسان

شهر : تهران

مرکز پخش محصولات افلاک الکتریک خراسان
تولید کننده:
انواع سیم وکابل افشان و مفتول
کابل های شیلددار وفویلدار
کابل های شبکه cat6
کابل های نسوز شیلددار و ساده
کابل های کواکسیال و مخابراتی
کابل های rg59 ترکیبی و ساده
کابل های فرمان
کابل های خودنگهدار
کابل های آلومینیوم تامقطع500*1

#سیم_و_کابل_برق

×