برج خنک کننده

چاپ در شماره 370 پیام ساختمان ، مورخ 1399/7/15

برج خنک کننده بتنی یونیت هیتر هواساز هایژک

محصولات و خدمات :
  • برج خنک کننده بتنی. یونیت .هیتر. هواساز هایژک و صنعتی و تهویه مطبوع
  • برج خنک کننده بتنی. یونیت .هیتر. هواساز هایژک و صنعتی و تهویه مطبوع

#برج_خنک_کننده

×