menu

ثبت آگهی رایگان

Cooling-Tower-CMC

برج خنک کن مدار بسته

شهر : تهران

برج خنک کن مد ل CM-C بر اساس آخرين استاندارد های جهانی برج خنک (CTI) و کارکرد در شرايط عادی و سخت (تابش آفتاب ، محيط غبار آلود و آلوده ، آب گردشی با سختی و آلودگی بالا و ...) طراحی و ساخته شده است.

برج خنک کن مدل CM-C بر اساس آخرين استاندارد های جهانی برج خنک (CTI) و کارکرد د ر شرايط عادی و سخت (تابش آفتاب ، محيط غبار آلود و آلوده ، آب گردشی با سختی و آلودگی بالا و ...) طراحی و ساخته شده است و با نظارت کارشناسان اين شرکت و آموزش کاربران جهت استفاده بهينه در محل نصب و راه اندازی ميگردد. برجهای خنک کن مدل CM-C از نوع جريان مخالف (Counterflow) و بصورت چهار گوش (Rectangular) طراحی شده است. استفاده از روش مهند سی ارزش در طراحی و رعايت اصول نوين برجهای خنک کن قيمت استثنايي اين دستگاه را با حفظ کيفيت بالا امکان پذير ساخته است.

#برج_خنک_کننده

×