صادرات تجهیزات ساختمان

شهر : تهران

* فرصت ویژه *
* قابل توجه تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان *
ایجاد اولین مرکز تخصصی توسعه صادرات مصالح و تجهیزات ساختمان در اقلیم کردستان عراق
فرصتی ویژه برای ایجاد قراردادهای کلان با سازندگان پروژهای ساختمانی بزرگ عراق
استفاده از نیروهای فروش و بازاریابی بومی در 5 شهر مهم عراق
اختصاص غرفه به مدت یکسال و ارتباط آنلاین با سازندگان پروژه های بزرگ عراق

#مصالح_ساختمانی

×