خدمات سرویس آسانسور و پله برقی

شهر : تهران

شراگیم نیک انجام
ارائه دهنده خدمات آسانسور شامل : مشاوره و طراحی و فروش و خدمات پس از فروش
آسانسورها بر اساس ترافیک و نوع کاربری پروژه شما طراحی و پیشنهاد میگردد
آسانسورها با 2 برند WELLMAR و برند ACT ارائه خواهند شد
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

#آسانسور_و_پله_برقی

×