الکتروموتورگیرلسMOTOMAX

شهر : تبریز

شرکت آسانسور و پله برقی اوج رسان تبریز.
اولین تولید کننده الکتروموتور گیرلس آسانسور در ایران.
اولین تولید کننده شستی های کابین و طبقات با برندARAYدر ایران.
تولید کننده کابین های لوکس.
تولید کننده قطعات آسانسور

#آسانسور_و_پله_برقی

×