پلاستر مخصوص فایبر سمنت برد

شهر : تهران

پلاستر مخصوص فایبر سمنت برد برای ایجاد نمای بدون درز و یکپارچه سمنت برد یا سطوح سیمانی

#فایبر_سمنت

×