ویژه نامه نمایشگاه تبریز

شهر : تهران

چاپ در شماره 299 پیام ساختمان ، مورخ 1396/02/09

تنها حضور در نمایشگاه مهم نیست، چگونگی حضور مهم تر است .توزیع رایگان بین تمام بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان

#نشریات_و_مراکز_اطلاع_رسانی

×