ویژه نامه

شهر : تهران

ویژه نامه نمایشگاه در و پنجره 13 الی 16 بهمن ماه 96

همزمان با برگزاری نمایشگاه در و پنجره تهران پیام ساختمان همراه با نشریه 328 ضمیمه ویژه نامه نمایشگاه منتشر میکند.
اطلاعات تماس 88100010 داخلی 400

#نشریات_و_مراکز_اطلاع_رسانی

×