چسب کاشت میلگرد

شهر : مشهد

چسب کاشت میلگرد در بتن توسط شرکت کلینیک بتن ایران در مشهد و خراسان رضوی استفاده چسب کاشت جهت کاشت آرماتور و بولت ولایه رابط و دارای استحکام قوی برای پیوند دادن بافت قدیمی بتن با جدید پخش و فروش عمده چسب کاشت میلگرد memo و هیلتی در مشهد

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×