میلگرد بستر آویژه

شهر : تهران

چاپ در شماره 330 پیام ساختمان ، مورخ 1396/12/5

مسلح کردن واتصال دیوارهای بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله برای اولین بار در ایران

محصولات و خدمات :
  • میلگرد بستر آویژه
  • مسلح کننده دیوار در برابر زلزله

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×