ساخت استخر در دارآباد

شهر : تهران

قیمت : 14,000 ريال

NAQIBSAZEH GROUP

گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه
مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های :
استخر ، آبنما ، جکوزی ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی
اتاق ماساژ ، تونل مه ، حمام سنتی ، حمام ترکی
سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمک
در ایران و کشورهای همجوار

گروه بازرگانی نقیب سازه
واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های :
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران

محاسبات بار استخر شنا

محاسبه بار رطوبت

جدول 1، دمای طراحی توصیه شده توسط ASHRAE را برای استخرهای سرپوشیده ارائه می دهد. در این جدول، حداکثر دمای 90 درجه فارنهایت (شناگران سالخورده) نشان داده شده است. ASHRAE همچنین پیشنهاد می‏دهد که دمای هوا نباید بیش از 86 درجه فارنهایت باشد. این دما آستانه آسایش و راحتی است. بیشتر مدارهای تبرید، تنها برای حداکثر دمای F ° 90 طراحی شده اند.

بحث فرمول تبخیر، فراتر از محدوده این مقاله است. فرمول ASHRAE از روش دیفرانسیل بخار برای تعیین نرخ تبخیر از سطح آب استفاده می کند. این فرمول برای محاسبه فاکتورهای ذکرشده در جدول 1 استفاده می شود.

نوع تجهیزات و تأسیسات دمای هوا دمای آب
تفریحی 85 – 75 درجه فارنهایت 85 – 75 درجه فارنهایت
درمانی 85 – 80 درجه فارنهایت 95 – 85 درجه فارنهایت
مسابقات 85 – 78 درجه فارنهایت 82 – 76 درجه فارنهایت
غواصی 85 – 80 درجه فارنهایت 90 – 80 درجه فارنهایت
شناگران سالمند 90 – 84 درجه فارنهایت 90 – 85 درجه فارنهایت
هتل 85 – 82 درجه فارنهایت 92 – 86 درجه فارنهایت
جکوزی / اسپا 85 – 80 درجه فارنهایت 104 – 97 درجه فارنهایت
جدول 1- توصیه های دمای طرحی آب وهوا توسط ASHRAE

جدول 2 ضرایب فعالیت های مختلف را نشان می دهد که می تواند روی نتایج پایانی بر اساس نوع استخر، اثر بگذارد. مقادیر ذکرشده در جدول 3 بر اساس FPM 25 جابجایی هوا برروی سطح آب است. اشکال مختلف این فرمول برای افزایش حرکت هوا بر روی سطح آب، در دسترس است. تمام مقادیر در جدول 3 بر اساس مقدار ضریب فعالیت یک (1) و برای زمان تحت بهره‏برداری هستند. توجه داشته باشید که در تمام ساعات بدون بهره برداری، بایستی ضریب فعالیت 5/0 برای تعیین میزان تبخیر استفاده شود.

نوع استخر ضریب فعالیت
استخر خالی
استخر مسکونی
استخر مستغلاتی
درمانی
هتل
عمومی، مدرسه
جکوزی، اسپا
استخر موج‏افکن، استخر سرسره‏دار

5/0
5/0
65/0
65/0
8/0
1
1 تا 5/1
5/1 و بیشتر

جدول 2- ضریب فعالیت ها از کتابچه راهنمای ASHRAE 2007

هوای تهویه
به طورکلی مقدار تهویه هوای موردنیاز، برابر مقدار توصیه شده توسط استاندارد 62٫1 ASHRAE است و اکثر کدهای استاندارد، بر اساس این روش هستند. نسخه 2007 این استاندارد، توصیه می کند که محاسبات بر اساس فوت مربع سطح آب با نرخ cfm 48/0 در هر فوت مربع باشد. ضمناً مساحت فوت مربع از سطح عرشه / کف، باید با نرخ دیگری (معمولاً cfm 06/0 بر هر فوت مربع) محاسبه شود. اگر فضا شامل ناحیه افراد تماشاگر باشد، بایستی میزان cfm 5/7 به ازای هر فرد، به اضافه cfm 06/0 به ازای هر فوت مربع از منطقه تماشاچی نیز اضافه گردد.

این استاندارد همچنین نشان می دهد که هنگام محاسبه رطوبت هوای تهویه ای که به فضا وارد می شود، بایستی از داده‏های آب وهوایی رطوبت زدایی ASHRAE استفاده نمود. توصیه بر استفاده از شرایط آب وهوایی 1% است. فرمول زیر برای تعیین مقدار رطوبت هوای تهویه استفاده می شود:

محتوای رطوبت هوای داخلی
دمای داخلی grains / lb
50% RH 60% RH
74 درجه فارنهایت 62 75
76 درجه فارنهایت 68 81
78 درجه فارنهایت 72 86
80 درجه فارنهایت 77 92
82 درجه فارنهایت 82 96
84 درجه فارنهایت 88 106
86 درجه فارنهایت 93 113
88 درجه فارنهایت 100 120
جدول 4- دستورالعمل های محتوای رطوبت (همه مقادیر در سطح دریا)

تأثیر انسان بر رطوبت

رطوبتی که توسط افراد به وجود می آید، به طورمعمول تنها زمانی موردتوجه قرار می گیرد که مناطق حضور تماشاچی بخشی از فضای طراحی باشد. اکثر راهنماهای طراحی، رطوبت پنهان برای هر فرد را با واحد btu/h در نظر می گیرند. دمای بیشتر استخرهای سرپوشیده بیش از 80 درجه فارنهایت است؛ بنابراین 20% بیشتر از مقدار پنهان ذکرشده در اکثر کتاب های طراحی بایستی اضافه شود. توصیه بر btu/h 190 برای هر نفر است. بطور مثال، با وجود 100 نفر، مقدار btu/h 19000 رطوبت در ساعت تولید می شود. برای تبدیل این مقدار به lbs/h رطوبت، از ضریب btu/h1061 به ازای هر lbs استفاده می شود؛ بنابراین btu/h 19000 برابر با lbs/h 9/17 یا تقریباً مشابه با تبخیر از یک سطح استخر 400 فوت مربعی در فضای 82 درجه فارنهایت، 80 درجه فارنهایت آب و 55% RH است.

#استخر_سونا_جکوزی

×