انواع هواساز در ظرفیت های متفاوت

شهر : تبریز

صنایع تهویه ادریسی

طراحی، تولید و فروش انواع هواساز در ظرفیت های متفاوت
قابل استفاده در سالنهای تولید، مساجد، سالنهای سینما، رستورانها، سالنهای ورزشی

#چیلر

×