خرپای فلزی استاندارد

خرپای فلزی
خرپای ساده
ضخامت مفتول خرپا
خرید خرپا
فروش خرپای فلزی
فروش خرپای فلزی استاندارد
انواع خرپای فلزی
ضخامت مفتول خرپا فلزی
مشخصات خرپای فلزی
خرپا ( Truss )
سازه فلزی مثلثی شکل است که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد. یکی از انواع پر کاربرد سازه های فلزی ، سازه های خرپایی می باشد.
این نوع از سازه در محیط های مسقف با زیر بنای بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد چرا که امکان ایجاد یک فضای مسقف بزرگ، بدون وجود ستون در وسط فضا را فراهم می نماید.
لازم بذکر است که طراحی خاص خرپا کمک بسیاری به پایین آوردن وزن اسکلت می نماید.

#آهن_آلات_میلگرد_پروفیل

×