درهای کنو مگا

شهر : تهران

بدون جایگزین

این نوع درها برای دهانه های بسار بزرگ مثل آشیانه هواپیما و سالن های تولید تجهیزات بزرگ کشتی استفاده می شود. پوشش دو جداره با پروفیل های داخل از جنس آلومینیوم حداکثر مقاومت را در برابر باد و تنش های جانبی ایجاد می کند. در حال حاضر این نوع در ها هیچ جایگزین درگری در نوع خود ندارند. نصب با اشغال کردن کمترین فضا به شما امکان استفاده از نهایت فضا ورودی را می دهد.

#درب_ضد_سرقت_درب_ضد_حریق

×