شیشه خم

شهر : تهران


شیشه های خم Bend Glass

شیشه های خم به منظورتحقق ایده های مهندسین معماروطراحان نمای ساختمانها تولید می گردد وباعث افزایش
فضا ، جذابیت ونیز مقاومت بیشتر می شود ایجاد تنوع در فضا ، استفاده ازفضای بدون استفاده ، ایجادهارمونی
وهماهنگی در دید . از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع شیشه ها می باشد .

#شیشه_شیشه_خم_شیشه_رفلکس_شیشه_سندبلاست

×