تولید کننده لوله های PVC

شهر : تهران

چاپ در شماره 342 پیام ساختمان ، مورخ 1397/6/10

محصولات و خدمات :
  • لوله های PVCوگالوانیزه واتصالات مورد مصرف لوله وانواع تقسیم های روکاروتوکار

#سیم_و_کابل_برق

×