چسب سنگ و کاشی

شهر : شیراز

چاپ در شماره 314 پیام ساختمان ، مورخ 1396/05/21

1 انواع چسب جهت نصب اسلب های سنگ و سرامیک پورسلان در تمامسایزها جهت نصب در نما ، کف ، دیوار ، نصب روی کاشی یا سنگ موجود

محصولات و خدمات :
  • چسب سنگ و کاشی

#کاشی_و_سرامیک_چینی_بهداشتی

×