متخصص در تولید مصالح ساختمانی

چاپ در شماره 370 پیام ساختمان ، مورخ 1399/7/15

محصولات و خدمات :
  • چسبهای پودری و خمیری کاشی.سرامیک.سنگ و بلوک
  • پودرهای بندکشی و پرکننده های مفاصل کاشی
  • ضد آب کننده های تک و دوجزئی سطوح
  • چسب بتن
  • مواد محافظ نما

#کاشی_و_سرامیک_چینی_بهداشتی

×