آجر نسوز قرمز سمیرم

شهر : تهران

قیمت : 303,240,000 ريال

آجر نسوز قرمز سمیرم در ابعاد 7.32
با احتساب بند 1 سانتی در هر متر مربع 38 عدد آجر محاسبه گردیده است

#آجر_نسوز_آجر_نسوز_نما

×