کابل های ابزار دقیق تخصصی

شهر : تهران

مرکز پخش انواع کابل ابزاردقیق (آنالوگ ،دیجیتال)بامارک البرز اصلی

کابل فراز
مرکز پخش انواع کابل ابزاردقیق (آنالوگ ،دیجیتال)بامارک البرز اصلی
inestrument cable(iscr-oscr)
انواع کابل دیتا مس قلندود وشیلدوفویلدارافشان با استانداردAWG
کابلهای Twisted pair-multicor
فروش انواع
کابل زره دار
کابل تخت
کابل کنترل افشان
کابل شیلدار
کابل نسوز
کابلهای مخابراتی
کابلهای لاستیکی
کابل سربدار وزره دار
کابلهای xlpe
کابلهای خودنگهدار
کابلهای آلومینیومی
کابلهای مفتولی ونیمه افشان
کابلهای قدرت

#سیم_و_کابل_برق

×