نرم افزار کندو پک حداکثر ۲۰ واحد

شهر : تهران

قیمت : 500,000 ريال

پک ۲۰ واحدی

نرم افزار مدیریت و شارژ ساختمان که از ۳ تا ۲۰ واحد را پوشش میدهد.

#نرم_افزار

×