توالت فرنگی یورینال مخصوص آقایان

شهر : تهران

امکان تهاتر با سازندگان وجود دارد

توالت یورینال مخصوص آقایان همراه با شیر شستشوی اتوماتیک سنسوردار مخصوص کاسه وهمچنین شیر توکار چشمی

واردکننده عمده و فروشنده اصلی توالت یورینال آقایان وارداتی از ترکیه درای استاندارد اروپا همراه با شیر شستشوی اتوماتیک سنسوردار وهمچنین شیر توکار چشمی

#کاشی_و_سرامیک_چینی_بهداشتی

×