عایق پلیمری دو جزئیPOLIKROM ترکیه فوق الاستیک

شهر : تهران

عایق کاری و ایزولاسیون یکپارچه بدون درز و ترک و اورلب با عایق دوجزئی POLIKROM ترکیه

آببندی و ایزولاسیون سرویس بهداشتی - حمام - تراس ها و بالکن ها بدون ایجاد درز و اورلب با عایق فوق الاستیک پلی کروم ترکیه

#عایق_رطوبتی

×