باشگاه فرمانیه

شهر : تهران

چاپ در شماره 337 پیام ساختمان ، مورخ 1397/4/2

گرذهمایی رده های بالای مدیریت سازمانها-سیمنارهای بازاریابی و فروش-مهیمانی هاو سمینارها-مهمانی های دپیلماتیک-نمایشگاهای اختصاصی-مهمانی های خصوصی و عروسی و نامزدی و مجالس ترحیم

محصولات و خدمات :
  • باشگاه ورزشی و تفریحی
  • مکانی برای ورزش و ارامش

#سایر_موارد_مربوط_به_گوناگون

×